Podziękowanie za profesjonalne wykonanie serwisu internetowego dla Centrum Innowacji i Transferu TechnologiiSzanowny Panie,

     Uprzejmie dziękuję Panu i całemu zespołowi firmy NETTOM za przygotowanie profesjonalnego serwisu internetowego w ramach projektu pt. „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej" realizowanego przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

     Jednocześnie chciałbym pochwalić profesjonalizm i rzetelność wykonania powierzonego zadania, w tym zwłaszcza szybkość reakcji przy każdej potrzebie modyfikacji serwisu. Na uznanie zasługuje także doświadczenie i fachowa znajomość najnowszych standardów i najlepszych praktyk obowiązujących przy tworzeniu nowoczesnych serwisów internetowych. Dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu firmy NETTOM powstała funkcjonalna strona internetowa ww. projektu (www.uwm.edu.pl/pa), która umożliwia nam stałą komunikację z użytkownikami strony.

     Z całym przekonaniem mogę polecić firmę NETTOM wszystkim tym, którzy szukają nowoczesnych rozwiązań oraz niezawodnej obsługi w zakresie projektowania i wdrażania serwisów internetowych.