System Biletów Elektronicznych

Generowanie biletów z kodami paskowymi oraz system weryfikacji online.

  

System pozwala na generowaniu biletów dla zapisanych lub zaimportowanych z zewnętrznych źródeł klientów. Istnieje możliwość pobrania biletów w postaci plików PDF lub wysłania ich za pomocą wiadomości e-mail. Drugą częścią systemu jest dostęp przez przeglądarkę internetową do systemu weryfikacji biletów.

 

System weryfikacji i obsługi biletów elektronicznych pozwala na:

  • szybkie przeszukiwanie osób po numerze biletu, imieniu, nazwisku, emailu,
  • odznaczanie osób, które wykorzystały bilet,
  • filtrowanie wyników dodatkowymi parametrami,
  • podgląd bieżących statystyk wykorzystania biletów.

Schemat działania

DANE OD KLIENTA
 
NASZE DZIAŁANIA
 
Analiza
Wyniki
Baza klientów
Generator kodów i biletów,
Statystyka wygenerowanych kodów,
Wyszukiwarka klientów,
Wyszukiwarka biletów,
Zarządzanie limitami
Weryfikacja danych przez przeglądarkę
internetową z podłączonym czytnikiem
kodów kreskowych