e-Deklaracje

System składania e-deklaracji to platforma pozwalająca na komunikację mieszkańców z urzędami w celu złożenia deklaracji i wniosków online. Główne funkcje systemu to:

  • dostęp tylko dla osób zalogowanych przez szyfrowane połączenie,
  • pełna weryfikacja użytkowników przez administratora,
  • dowolna ilość składanych wniosków, deklaracji podczas wypełnienia formularzy on-line,
  • autouzupełnianie formularzy oraz kopiowanie danych z wypełnionych już formularzy,
  • generowanie wydruków deklaracji i wniosków w postaci plików PDF zgodnych z dokumentami urzędowymi,
  • komunikacja urzędników oraz mieszkańców w sprawie wysłanych wniosków,
  • statusy złożonych wniosków.