Konsultacje społeczne

Portal e-Konsultacje jest odpowiedzią na nowe podejście władz samorządowych, które to do podejmowania decyzji włączają wszystkie zainteresowane strony. 

e-Konsultacje w znaczny sposób ułatwiają władzom samorządowym przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych w sposób efektywny, tak aby społeczność lokalna była nie tylko adresatem, lecz także współtwórcą rozwiązań wypracowanych w ramach konsultacji.

Portal e-Konsultacje ułatwia procedury związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych poprzez:

  • informowanie o planach oraz tematach konsultacji społecznych,
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych,
  • ułatwienie mieszkańcom oraz organizacjom pozarządowym wyrażania swoich poglądów i indywidualnych opinii na tematy podjęte podczas konsultacji,
  • możliwość bieżącego poznawania śledzenia opinii towarzyszącym konsultacjom społecznym,
  • udostępnianie dokumentów dotyczących konsultacji społecznych,
  • prezentowanie wyników, wniosków,
  • podsumowanie procedury konsultacji społecznych.