Skip to main content

Polityka prywatności dotycząca danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że administratorem danych osobowych jest

NETTOM s.c., ul. Obitza 3, 10-725 Olsztyn, NIP 739 381 84 44,

adres do korespondencji: jw („Administrator”).

Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych za pośrednictwem adresu: rodo@nettom.com

Dane osobowe będą przetwarzane przez NETTOM s.c. z siedzibą w Olsztynie, ul. Obitza 3, w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy)

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NETTOM s.c. z siedzibą w Olsztynie, ul. Obitza 3,[tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

b) organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i urządzeń;

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,

b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług firmy NETTOM s.c.

Marketing bezpośredni, o którym mowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail),

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie NETTOM s.c.

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych firmy NETTOM s.c. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować m.in. poprzez kontakt e-mail: rodo@nettom.com

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Cookies :

  1. Firma Nettom.com nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony www.nettom.com.
  2.  W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie wypełniania formularza „kontakt” dane te mogą zostać wykorzystane wyłącznie do skontaktowania się z Użytkownikiem lub odpowiedzi na zadany problem. Także dane przekazane za pomocą formularza „newsletter” mogą zostać wykorzystane do wysyłania biuletynów informacyjnych na podany adres e-mail.
  3. Na www.nettom.com wykorzystywana jest technika „cookies”. Cookie (zwane także „ciasteczkiem”) jest to niewielki plik z informacją zapisywany przez serwer  na komputerze użytkownika. Tą informację serwer firmy Nettom może odczytać w trakcie jednego połączenia się ze stroną www.nettom.com z tego komputera. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.
          Na www.nettom.com technika „cookies” pozwala określić profil informacji, jakimi użytkownik strony www.nettom.com jest zainteresowany. W momencie zamknięcia okna przeglądarki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera użytkownika.
           Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  4. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach  prowadzenia statystyk oglądalności strony www.nettom.com..
  5. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie www.nettom.com jest regulowana osobnymi postanowieniami.
  6. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt: info@nettom.com lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na każdej pod stronie serwisu.
Wyślij zapytanie lub
zadzwoń: 89 613 33 32

Wypełnij wymagane pola!

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!