e-Rada

e-Rada to dedykowany system do obsługi sesji Rady Miasta, Gminy, Powiatu czy Sejmiku.

System stanowi pełną obsługę oraz archiwizację danych związanych z działaniami statutowymi jednostek administracji samorządowej.

E-Rada to szybkie i bezpieczne narzędzie, za pomocą którego można uzyskać dostęp do informacji oraz dokumentów stanowiących codzienność pracy Rady (Miasta, Gminy, Powiatu czy Sejmiku).

System przyspiesza i wspomaga pracę Radnych poprzez łatwy i intuicyjny sposób dostępu oraz przetwarzania niezbędnych dokumentów.

E-Rada umożliwia:

 • sporządzanie, przesyłanie rocznego planu pracy Rady,
 • ustalanie porządku obrad Rady, Komisji,
 • tworzenie i przesyłanie oraz archiwizacja protokołów z poszczególnych posiedzeń, czy sesji, 
 • rejestrowanie aktów prawa miejscowego, zapytań, interpelacji czy wniosków,
 • tworzenie oraz przechowywanie wszelkich rejestrów i statystyk.
 • zawierać może moduł biura rady; moduł głosowania, moduł dyskusji, moduł informacji SMS o posiedzeniach rady.

Zalety systemu :

 • dostępny przez przeglądarki internetowe
 • technologia chmury - instalowany na zwykłych serwerach, takich samych jak do obsługi stron internetowych
 • mozliwość instalacji zarówno na serwerach ogólnodostępnych, komercyjnych (kei.pl, home.pl) jak i w urzędzie
 • intuicyjny w obsłudze
 • możliwość łatwej rozbudowy systemu
 • możliwość uzupełnienia systemu o moduły kontroli dostępu już istniejące w urzędzie
 • brak wymań dotyczących bazy danych
 • bez konieczności odnawiania corocznej licencji
 • dla nieograniczonej ilości użytkowników
 • bez opłat abonamentowych

Korzyści :

 • dostęp z każdego miejsca, w którym jest Internet, na serwerach Nettom lub jednostki administracji publicznej
 • możliwość dowolnego doboru urządzeń do pracy z systemem - mogą to być laptopy, tablety, a nawet telefony komórkowe
 • rekomendujemy sprzęt do infrastruktury w danej jednostce administracyjnej.