e-Rada

e-Rada to dedykowany system do obsługi sesji Rady Miasta, Gminy, Powiatu czy Sejmiku.

System stanowi pełną obsługę oraz archiwizację danych związanych z działaniami statutowymi jednostek administracji samorządowej.

E-Rada to szybkie i bezpieczne narzędzie, za pomocą którego można uzyskać dostęp do informacji oraz dokumentów stanowiących codzienność pracy Rady (Miasta, Gminy, Powiatu czy Sejmiku).

System ułatwia i wspomaga pracę Radnych poprzez łatwy i intuicyjny sposób dostępu oraz przetwarzania niezbędnych dokumentów.

E-Rada umożliwia:

 • sporządzanie, przesyłanie rocznego planu pracy Rady,
 • ustalanie porządku obrad Rady, Komisji,
 • tworzenie i przesyłanie oraz archiwizacja protokołów z poszczególnych posiedzeń, czy sesji, 
 • rejestrowanie aktów prawa miejscowego, zapytań, interpelacji czy wniosków,
 • tworzenie oraz przechowywanie wszelkich rejestrów i statystyk.

Zalety systemu :

 • dostępny przez przeglądarki internetowe
 • technologia chmury - instalowany na zwykłych serwerach, takich samych jak do obsługi stron internetowych
 • mozliwość instalacji zarówno na serwerach ogólnodostępnych, komercyjnych (kei.pl, home.pl) jak i w urzędzie
 • łatwy w obsłudze
 • możliwość łatwej rozbudowy systemu
 • możliwość uzupełnienia systemu o moduły kontroli dostępu już istniejące w urzędzie

Korzyści :

 • dostęp z każdego miejsca, w którym jest Internet
 • możliwość dowolnego doboru urządzeń do pracy z systemem - mogą to być laptopy, tablety, a nawet telefony komórkowe