Dla Przedsiębiorczości Akademickiej stworzyliśmy system intranetowy. Cały serwis ma usprawnić i wspomóc wymianę informacji między wykładowcami a słuchaczami.
Administrator systemu lub pracownik PA wprowadza informacje na temat szkoleń, przydziela do nich wykładowców oraz słuchaczy. Ma on także wgląd w grafiki wszystkich szkoleń, wykładowców oraz słuchaczy.

Wykładowca prócz informacji na temat swoich wykładów ma możliwość zamieszczania plików dla słuchaczy.

Słuchacz ma najmniejsze prawa, które głównie pozwalają mu na wgląd w informacje na temat spotkań.

Wszyscy użytkownicy mają możliwość generowania plików PDF z własnym grafikiem szkoleń. System posiada także moduł wysyłania wiadomości.

Cały serwis będzie dodatkowo rozbudowywany o nowe moduły.

Cel

Celem projektu jest umożliwienie projektowania grafików szkoleń online. Daje to możliwości dokonywania zmian w szkoleniach, widocznych natychmiast przez zalogowanych wykładowców i kursantów. Ideą systemu jest możliwość pobierania przez kursantów grafików szkoleń oraz materiałów do wykładów.

Działanie systemu

System podzielony jest na trzy moduły:
- moduł administratora i PA,
- moduł wykładowcy,
- moduł kursanta szkolenia.

 1. Moduł administratora i PA.

Po zalogowaniu się, administrator i pracownik PA posiadają dostęp do informacji na temat słuchaczy, wykładowców, oraz do szkoleń. Administrator może dodawać, edytować lub usunąć konta administratorów, pracowników PA, wykładowców, i słuchaczy. On ustala hasła dla wszystkich użytkowników systemu. Po każdym dodaniu użytkownika, lub po zmianie hasła, użytkownik otrzymuje wiadomość z danymi do logowania.

Administrator ma możliwość wysłania informacji do pojedynczych użytkowników jak również do dowolnej grupy użytkowników lub uczestników wybranego szkolenia.
Administrator posiada dostęp do edycji szkoleń. Może on dodawać, modyfikować i usuwać szkolenia. Każde szkolenie składa się z wykładów. Administrator przypisuje wykład do szkolenia, a następnie wykładowcę do wykładu. Po dokonaniu opisanych czynności tworzy się przejrzysty grafik szkolenia. Administrator posiada dostęp do wszystkich grafików szkoleń, gdzie może pobrać plik pdf z grafikiem szkolenia lub listę uczestników szkolenia.
 

2. Moduł wykładowcy.

Po zalogowaniu się, wykładowca ma możliwość edycji swoich danych i możliwość zamieszczania materiałów do prowadzonych wykładów.

W panelu "Szkolenia" wykładowca ma podgląd do grafików szkoleń, do których jest przypisany. Może on pobrać grafik szkolenia, listę uczestników szkolenia i swój własny grafik. Wykładowca ma możliwość wysłania wiadomości do poszczególnych uczestników szkolenia lub do wszystkich uczestników szkolenia.
 

3. Moduł kursanta.

Po zalogowaniu się, użytkownik ma możliwość edycji swoich danych i dostęp do informacji o przypisanych szkoleniach.

W zakładce "Szkolenia" kursant posiada dostęp do grafików szkoleń, które może pobrać w formacie pdf, dostęp do wykładowców prowadzących wykłady szkolenia, oraz dostęp do materiałów zamieszczonych przez wykładowcę do wykładu. Kursant ma również możliwość wysłania wiadomości do wykładowcy.