Aplikacja pozwalająca na wprowadzanie budżetów punktów dealerskich oraz konsolidowanie ich na poziomach koncesji, kraju i całej grupy. Funkcjonalność podobna jak w aplikacji MS Excel, oprócz wzorów do obliczeń, które są wpisane na stałe.

Projekt podzielony był na dwie fazy, w pierwszej programowanie silnika i wprowadzanie pierwszych tabel do wpisywania danych, w drugiej fazie optymalizacja prędkości działania i dodanie zakładek konsolidujących wszystkie obliczenia.

Typy użytkowników serwisu

Wprowadzanie danych podzielono na 4 poziomy:

 1. Punkt dealerski.
  Jest to najniższy poziom, reprezentuje salon w którym sprzedaje się samochody. Użytkownicy tego poziomu mogą wprowadzać dane i oglądać ich konsolidację jedynie dla tego konkretnego punktu.
 2. Koncesja.
  Poziom ten grupuje kilka salonów, najczęściej z tego samego miasta. Użytkownicy tego poziomu mogą wprowadzać oraz konsolidować dane własne i należące do punktów wchodzących w skład koncesji.
 3. Kraj.
  Poziom ten grupuje wszystkie koncesje w kraju. Użytkownicy tego poziomu mogą wpisywać oraz konsolidować dane dla tego kraju i wszystkich niższych poziomów.
 4. Grupa.
  Na tym poziomie można edytować wszystkie tabele wszystkich poziomów oraz dokonywać konsolidacji wszystkich jednostek wchodzących w skład serwisu. Grupa jest tylko jedna.

Dla każdego punktu/koncesji/kraju lub grupy może istnieć kilku użytkowników, każdy ze swoim własnym hasłem, ale prawa mają równorzędne.
 

Wprowadzanie danych

Wprowadzanie danych odbywa się przez przeglądarkę za pomocą tabeli przypominającej zakładki excela.

Po kliknięciu w edytowalne pole pojawia się input do wpisywania danych.
 

Po kliknięciu w dowolne inne pole, obecnie edytowane pole jest automatycznie zapisywane. Naciśnięcie klawisza enter powoduje przeliczenie wszystkich wartości. Dla zakładek na wyższym poziome może to trwać kilkanaście sekund, dlatego kalkulacja nie odbywa się automatyczne po każdej zmianie wartości. W przypadku wpisania nieprawidłowej liczby, pole jest przywracane do stanu poprzedniego. W jednej z tabel dodano możliwość wpisywania dowolnej ilości wierszy. Każdy z wierszy określa jedną inwestycję dla danej jednostki. Na wyższych poziomach pokazują się inwestycje z niższych poziomów pogrupowane według pochodzenia, oraz zwykłe wiersze do wpisywania inwestycji z danego poziomu.
 

W innej tabeli służącej do konsolidacji pokazywana jest jedna kolumna dla każdej wybranej jednostki niższego poziomu. W jednym z wierszy tej tabeli niezbędne jest wpisanie danych dla każdej takiej kolumny.

Konsolidacja budżetu

Konsolidacja odbywa się przez wybranie jednostek podlegających konsolidacji i wybranie zakładki konsolidującej. Wszystkie jednostki podlegające pod jednostkę do której zalogował się użytkownik  są wybierane domyślnie.

Niektóre z zakładek oprócz wprowadzania danych pokazują także konsolidację wybranych danych z zakładek niższych poziomów.
 

Wielojęzykowość

Ponieważ aplikacja używana będzie na terenie całej Europy, ważne było aby mogły z niej korzystać także osoby nie mówiące po angielski i/lub francusku. W tym celu w back office umieszczono moduł pozwalający przetłumaczyć etykiety używane w całym serwisie na dowolny język, a także na dodawanie i usuwanie poszczególnych języków. Każdy z użytkowników ma przypisany język i po zalogowaniu widzi interfejs i tabele w odpowiednim dla siebie języku.

Eksport i drukowanie

Każdą z zakładek można wyeksportować osobno do plików Excel oraz wydrukować. Eksportować można także wszystkie zakładki z danego poziomu lub z jednostek podległych danej jednostce.

W plikach eksportowanych znajduje się nagłówek określający które jednostki zostały uwzględnione w eksporcie. Można dzięki temu robić zestawienia częściowe.