Budowa serwisu trwała 7 miesięcy (z przerwami kilkutygodniowymi, w trakcie których klient ustalał rozwiązania dla kolejnych modułów).

Serwis ten na długo pozostanie w pamięci pracowników Nettom - zarówno ze względu na czas wykonania, interesujący i nietuzinkowy temat jak i późniejsze wzmianki w prasie i telewizji :)

Zarządzanie użytkownikami i grupami

Hierarchia składa się z trzech oddzielnych poziomów.

Na górnym poziome znajduje się administrator LAMBDA, który określa klientów, klienci są właścicielami instalacji i to oni wybierają swojego usługodawcę, który zajmuje się prawidłowym działaniem instalacji.

Po utworzeniu konta klienta przez administratora, klient może osobiście zarządzać usługami świadczonymi przez usługodawcę. Ze swojej strony usługodawca może zarządzać instalacjami, dostępem do danych itp.

Rodzaje użytkowników

Istnieją różne rodzaje użytkowników z różnymi uprawnieniami. Dwie podstawowe grupy to ‘usługodawca’ oraz ‘klient’.

 • Usługodawca to zarządzający windą, to on dostaje wiadomość o problemach i interweniuje.
 • Klient jest właścicielem wind.
 • Klient admin może utworzyć konta usługodawcy admina, który może, ze swojej strony tworzyć inne konta typu usługodawca (z wyjątkiem admina).
 • Konta klient admin są tworzone przez administratora (LAMBDA).
 • Może istnieć wiele kont każdego typu z wyjątkiem konta Głównego Administratora, które jest jedyne.
 • Usługodawca – odbiorca danych : Otrzymuje sygnały zdarzeń, może wprowadzać ręcznie zdarzenia do bazy danych.
 • Usługodawca – konsultant : Może jedynie korzystać z bazy danych.
 • Usługodawca – sekretarz : Może wprowadzać informacje o interwencjach konserwatorów.
 • Usługodawca – Admin : Może być odbiorcą, konsultantem i sekretarzem oraz zarządzać grupami wind, które zostały mu przydzielone.
 • Klient : Może konsultować bazę danych i statystyki.
 • Klient admin : Może tworzyć zespoły wind i przypisywać je danemu usługodawcy.
 • Administrator (LAMBDA) : Może robić wszystko za wyjątkiem tworzenia kont administratora.
 • Główny Administrator (LAMBDA)  : Może robić wszystko.

Grupy instalacji i użytkowników

Instalacje i użytkownicy są zorganizowani w grupy, podobnie jak ‘workgroups’ (grupy robocze) w sieci informatycznej.

 • Użytkownik ma pozwolenie na wgląd jedynie w instalacje w obrębie własnej grupy.
 • Użytkownik może być obecny w wielu grupach.
 • Instalacja może być obecna w wielu grupach.

Tworzenie grup

Użytkownik typu klient admin może tworzyć grupy, które zawierają windy i użytkowników typu klient (oraz klient admin).

Użytkownik admin może tworzyć grupy, które zawierają windy i użytkowników typu usługodawca.

Eksploatacja przez usługodawcę

Ręczne wprowadzanie zdarzeń

Użytkownik powinien mieć możliwość ręcznego dodania zdarzenia do listy zdarzeń do instalacji. Ten przypadek ma miejsce wskutek reklamacji ze strony klienta droga listowną, faksem, telefonicznie itp. … i system kamer nie przekazał jeszcze informacji do bazy danych.

 • Okno wprowadzania powinno pozwolić na wprowadzenie obszaru tekstu ręcznie lub przez listę pop-up (np. : « telefon od pana Kowalskiego »).
 • Błąd powinien być wybrany z listy typu pop-up, lista błędów jest ustalona z góry.
 • Rodzaj błędu to ‘pojawienie się’ albo ‘zniknięcie’.
 • Data i godzina są rejestrowane automatycznie.


Usunięcie zdarzenia

Użytkownik musi mieć możliwość kliknięcia na zdarzenie, aby je usunąć.

To znaczy, że jeśli system otrzymał wiadomość o awarii windy, ale skasowanie błędu nigdy nie zostało zarejestrowane, jeśli oddanie windy do ponownego użytku jest potwierdzone, użytkownik może dodać ręcznie do bazy danych koniec awarii. Nazwisko użytkownika, który skasował zdarzenie zostanie zarejestrowane wraz z datą i godziną skasowania.

 

Wprowadzenie danych o interwencjach wykonanych przez zarządzającego windą

 • Każda instalacja musi posiadać przypisaną jej tabelkę, która zawiera listę napraw wykonanych w danej windzie.
 • Użytkownik powinien móc wyselekcjonować instalację oraz dodać do listy informacje o wykonanych naprawach.
 • Użytkownik musi mieć dostęp do listy możliwych interwencji, wymienionych części itp. Lista zostanie zdefiniowana przez LAMBDA i to on będzie mógł ja modyfikować.
 • Użytkownik powinien móc wybierać pozycje z listy za pomocą prostego kliknięcia.
 • Data wprowadzenia pozwoli ustalić czy interwencja miała miejsce rano czy po południu.
 • Użytkownik może również wybrać typ interwencji (naprawa, pilna naprawa, konserwacja), nazwisko konserwatora i nazwisko zarządzającego windą (automatycznie).
 • Nazwisko użytkownika, który dodał interwencję do listy zostanie zarejestrowane z datą i godziną wprowadzenia danych.


Przeglądanie danych dotyczących interwencji

 • Klient powinien mieć możliwość wylistowania interwencji w jednej bądź wielu windach w zależności od przedziałów dat, grup wind (budynek mieszkalny, CP), zarządzającego windą.


Alert przy odbiorze zdarzenia

 • Jeśli użytkownikiem jest ‘usługodawca – odbiorca danych’, przy odbiorze zdarzenia okno powinno zwrócić jego uwagę przez pop-up lub inny sposób przyciągający wzrok.
 • Jedynie zdarzenia otrzymane z instalacji przypisanych danemu użytkownikowi powodują pop-up.
 • Tylko jedno wyskakujące okno pop-up powinno wystąpić na raz.
 • Użytkownik musi widzieć listę zdarzeń otrzymanych a nie uregulowanych.
 • Nazwisko, adres, wada (jasno sprecyzowana) typ wady, godzina, data, powinny być wyświetlone.
 • Każde zdarzenie musi mieć obszar tekstu możliwego do wprowadzenia przez użytkownika na listę pop-up skonfigurowaną uprzednio z tekstami ‘standard’ określonymi przez LAMBDA.
 • Kratka do zaznaczenia ‘uregulowanie’, (wykonanie, skasowanie ?).
 • Opcja ‘wszystko uregulować’.
 • Kiedy zdarzenie jest uregulowane, również nazwisko i dane użytkownika są rejestrowane.


Kolor i priorytet zdarzenia

Priorytet i kolor mogą być związane z każdą wadą.

Zdarzenie z wysokim priorytetem (ex : pasażerowie uwięzieni w windzie) zostanie wyświetlone na górze listy, w jaskrawym kolorze. Kolejność wyświetlania innych zdarzeń będzie uzależniona od priorytetu i kolejności przybywania. Ta selekcja dotyczy zdarzeń nie uregulowanych, po ich uregulowaniu, zdarzenia są wylistowane w porządku chronologicznym, od najstarszego do najnowszego (na górze listy).

 

Filtrowanie wydarzeń

Filtrowanie wydarzeń będzie możliwe, wszystkie wydarzenia nie wywołają pop-up et powinny zostać skasowane.

 

Alert dotyczący trwania zdarzeń

Jest możliwe programowanie alarmu, jeśli niektóre wydarzenia trwają za długo (np. obecność konserwatora). Jest to możliwe do zaprogramowania przez użytkownika w zależności od typu zdarzenia i długości jego trwania.