Wdrożenia norm WCAG 2.0

WCAG to normy związane z dostępem do treści publikowanych na stronach internetowych przez osoby niepełnosprawne, z wadami wzroku lub niewidzące.

Uwaga! Od 1 czerwca 2015 r. serwisy administracji publicznej powinny być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0.
 
NETTOM przygotowuje audyty portali w oparciu o normy europejskie oraz wdraża modyfikacje dążąc do zgodności WCAG 2.0 na poziomach A, AA lub AAA.

Przygotowaliśmy również ofertę wdrożeń portali już zgodnych z WCAG, gotowych do uruchomienia po wprowadzeniu lub imporcie/migracji treści z istniejących rozwiązań.

Oferujemy :