Dla firmy zajmującej się sprzedażą systemów alarmowych i pożarowych stworzyliśmy dedykowany sklep internetowy z rozbudowanymi funkcjami importu i eksportu danych oraz modułem generowania ofert dla klientów hurtowych.

Cel

System ma na celu:

 • import informacji o produktach z zewnętrznego źródła danych do sklepu internetowego,
 • zarządzanie danymi o produktach oraz ofertą sklepu (Nowości, Promocje),
 • przekazywanie informacji użytkownikom za pośrednictwem modułów aktualności i newsletter,
 • zarządzanie informacjami dotyczącymi oddziałów firmy wraz z ich umiejscowieniem na mapie w celu ułatwienia kontaktu z firmą oraz prostszej lokalizacji poszczególnych punktów dystrybucji,
 • umożliwienie wybranym klientom tworzenie i pobieranie plików zawierających listy ofertowe z produktami dostępnymi na stronie i danymi naniesionymi przez klienta.

Działanie systemu

System podzielono na kilka modułów zamykających w sobie pewien obszar funkcjonalności.

Moduł tłumaczeń

Moduł ten pozwala na tłumaczenie wszystkich treści umieszczanych na stronie. Podział treści na grupy ('Oddziały', 'Kategorie produktów', 'Produkty', 'Treści statyczne' itp.) pozwala na szybkie odnalezienie treści, którą chcemy modyfikować.

Dostępne języki, na które możemy tłumaczyć serwis są definiowane również poprzez administrację stroną.

Zarządzanie treścią podstron

Moduł ten pozwala na tworzenie struktury(drzew) podstron dla korzeni takich jak: 'O nas', 'Cennik', 'Do pobrania', 'Marketing', 'Praca', 'Pomoc'.

Wszystkie gałęzie powyższych struktur mogą być ukrywane przed opublikowaniem w serwisie.

Integracja z systemem tłumaczeń sprawia, że wszystkie wprowadzane treści są przetłumaczalne.

Import/eksport danych

W skład tego modułu wchodzą funkcjonalności takie jak:

 • import informacji o produktach, klientach, producentach z plików CSV,
 • eksport informacji o produktach w sklepie do plików CSV,
 • raporty dotyczące ostatnich działań(import eksport).

 

Import danych może następować w jednym z trzech trybów:

 • aktualizuj - modyfikuje dane tylko produktów(klientów, producentów) odnalezionych w bazie sklepu,
 • dodaj nowe - dodaje informacje nie znalezione w bazie sklepu,
 • aktualizuj i dodaj nowe - połączenie dwóch powyższych.

 

Eksport informacji o produktach może następować w formie plików CSV dostosowanych do aplikacji bazodanowej klienta, lub w formie pełnej.

Ta ostatnia forma pozwala na wyodrębnienie informacji z poszczególnych kategorii, podkategorii, typów produktów.

Zarządzanie produktami

Ten rozbudowany moduł pozwala na zarządzanie danymi nie tylko o produktach, ale również o kategoriach produktów, grupach produktów (wykorzystywanych przy obliczaniu rabatów), produktach alternatywnych i powiązanych.

Kategorie produktów mogą być ze sobą powiązane (struktura drzewa), a każda z nich może posiadać różne specyficzne pola opisujące produkty z danej kategorii.

Wszystkie kategorie i produkty mogą być ukrywane przed wyświetleniem na stronie, co pozwala na publikowanie tylko pełnych informacji.

Zalogowani w sklepie klienci widzą ceny produktów uwzględniające ich zniżki.

Informacje o produktach załadowanych do systemu poprzez import mogą być modyfikowane, a produkty nie odnalezione w plikach importu mogą zostać dodane ręcznie.

Moduł ten pozwala również na tworzenie grup promocji i nowości oraz na przypisywanie im produktów z oferty sklepu.

Zarządzanie klientami

Oprócz administracji danymi klientów, dostępne jest również zarządzanie grupami rabatowymi. Grupy rabatowe zdefiniowane są jako zbiór wartości zniżki dla każdej z grup produktów.

Użytkownik może mieć nadane specjalne atrybuty pozwalające mu korzystać z modułu generatora ofert.

Moduł koszyka

Standardowa funkcjonalność koszyka sklepu internetowego została wzbogacona o możliwość zapisywania profili koszyka. 

Zamówienie wysyłane jest do najbliższego punktu dystrybucji, a klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie zarejestrowania operacji w systemie.

Generator ofert

Jest to moduł pozwalający klientom wybrać produkty dostępne w sklepie internetowym i zbudowania oferty dla własnych klientów. Możliwe jest przypisywanie produktom cen z marżą oraz dodatkowych informacji o kliencie.

Moduł bannerów

Bannery mogą być umieszczane w formie obrazów (jpg, png, gif) lub animacji swf.

Po kliknięciu w baner zostaniemy przeniesieni pod zdefiniowany dla danego obrazu (animacji) link.

Moduł map

Oprócz przedstawienia oddziałów firmy na mapach google dostępne jest również umiejscowienie ich na mapach wykonanych w technologii flash. Administracja pozwala na zdefiniowanie województwa i pozycji na mapie dla każdego oddziału co skutkuje podświetleniem się obszaru województwa i wyświetleniem nazwy oddziału znajdującego się w danym województwie.

Aktualności i newsletter

Moduł aktualności pozwala na przekazanie najświeższych informacji dotyczących firmy w formie uporządkowanej listy.

System newsletter daje możliwość wysłania drogą elektroniczną ciekawych informacji o ofercie dla zapisanych użytkowników.

Oba te moduł są zintegrowane z systemem tłumaczeń.