Ekstranet / Intranet

Ekstranet i Intranet są systemami, które pozwalają na wymianę informacji w sieci. Główną różnicą między nimi jest to, że Intranet przeznaczony jest dla zawężonej grupy osób (np. pracowników firmy). Celem tworzenia Ekstranetów i Intranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi i ich klientami. W ten sposób klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować. W początkowych latach istnienia, Intranety działały tylko w zamkniętych sieciach wewnętrznych firm. W obecnych czasach Intranet wychodzi poza firmę (można się zalogować do zasobów firmy z Internetu np. poprzez login i hasło lub bardziej zaawansowane zabezpieczenia). Najczęściej takie systemy tworzone są od podstaw gdyż, każda firma ma własne potrzeby i wymagania.

Dotychczas wykonaliśmy 28 systemów typu Intranet i Ekstranet.

System Intranet dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Obejrzyj studium przypadków dla Intranetu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
PA intranet

System Ekstranet dla największej drukarni na Warmii i Mazurach.

Obejrzyj studium przypadków dla Ekstranetu największej drukarni na Warmii i Mazurach
Hakus ekstranet

Aplikacja obliczająca budżet dla Renault

Obejrzyj studium przypadków dla aplikacji obliczającej budżet dla Renault