Jest to zautomatyzowany generator kontraktów bazujący na standardowych siatkach taryfowych.

 

Dostęp z zewnątrz

Zaprogramowaliśmy :
- moduł wglądu informacji danego klienta,
- wgląd do kontraktów,
- wgląd do siatki lotów,
- wgląd do destynacji lotów,
- moduł wyszukiwania wg wielu kryteriów.

Dostęp do serwisu dla handlowców

Zaimplementowaliśmy :
- moduł tworzenia konta klienta,
- zapytania o kontrakt,
- zapytania o siatkę lotów,
- zapytania o destynację lotów,
- moduł wyszukiwania lotów wg wielu kryteriów.

Administracja serwisem

Zaprogramowaliśmy :
- moduł obsługi klienta, obsługi kontraktu (obsługi stanu zaawansowania/przekazania klientowi/...), obsługi siatki (akceptacja/odmowa), obsługa przeznaczenia (akceptacja/odmowa),
- moduł wyszukiwania według wielu kryteriów,
- wysyłanie siatki taryfowej do klientów (w formacie PDF, siatka według strefy geograficznej), do jednostki lub według wyboru (pole wyboru),
- wysyłanie uzupełniające (nawiązujące do aspektów kontraktowych i taryfowych): dokumenty w załącznikach, wiadomości,
-administracja siatek (hierarchia strefa geograficzna/kraj/przeznaczenie, na każdym poziomie  definicja sezonowości, taryf i tekstów z warunkami) wykonana w module importu/eksportu siatek w formacie CSV kompatybilnym z programem Excel.