Zarządzanie firmami

Zaawansowany system zarządzania użytkownikami systemu.

System wewnętrznych wiadomości oraz import i integracja systemu wiadomości z kontami poczty email.

Wielopoziomowy system uprawnień i dostępów do systemu.

Możliwość prowadzenia kontaktów i relacji między pracownikami, menadżerami, a klientami w jednym systemie.

Prowadzenie modułu rozliczeń pracowników, klientów, usług, produktów, sprzedaży...

Zaawansowany system prowadzenia szkoleń. Zarządzanie szkoleniami, uczestnikami, trenerami, sesjami... 

System obsługi produktów o prostej i niestandardowej strukturze. Integracja systemu z zewnętrznymi aplikacjami.

Zarządzanie produktami i usługami przez klientów oraz partnerów handlowych za pomocą hierarchicznego systemu obsługi.

Moderowany system obiegu wiadomości między różnymi poziomami hierarchii użytkowników.