iSOS - Internetowy System Obsługi Szkoleń

Jedyna internetowa aplikacja do zarządzania szkoleniami.

 

Główne cechy aplikacji:

 • dostępna przez przeglądarkę internetową z zarządzaniem ograniczeniami dostępu;
 • możliwość instalowania w chmurze;
 • import użytkowników z systemów zewnętrznych i zaawansowane zarządzanie grupami użytkowników;
 • zaawansowane zarządzanie szkoleniami, podziały na grupy, typy, powiązania;
 • generowanie fiszek z informacjami o szkoleniach z opisem, datą, mapą, programem;
 • planowanie szkoleń w postaci kalendarzy i list, wykresy Gantta dla szkoleń cyklicznych;
 • przypisywanie centrów szkoleniowych z weryfikacją wolnych miejsc oraz przypisywanie i weryfikacja trenerów;
 • prezentacja szkoleń w postaci kalendarza i list z możliwością stosowania filtrów;
 • zarządzanie uczestnikami, przenoszenie między grupami, generowanie dowolnych list, druk zaświadczeń;
 • zarządzanie centrami szkoleniowymi z edycją opisów, wolnych miejsc, lokalizacji na mapie;
 • automatyczne przypomnienia dla trenerów, pracowników i uczestników o terminach szkoleń i płatnościach;
 • podgląd odbytych i zaplanowanych szkoleń pracowników, terminów, wyników, rankingów;
 • zarządzanie szkoleniowcami z systemem ocen efektywności i opinii;
 • zaawansowany system statystyk, prezentacja wpływu szkoleń na finanse firmy;
 • wyszukiwarki szkoleń, trenerów, uczestników, centrów szkoleniowych, z możliwością eksportu danych.

Aplikacja wdrożona m.in. w : Douglas Polska, Michelin Polska, Obrona Cywilna Paryża.

Wiemy, że każda działalność jest wyjątkowa, dlatego wdrożenie traktowane jest indywidualne i istnieje pełna możliwość integracji, zaplanowania wyglądu i działania aplikacji oraz zmian jej działania pod potrzeby klienta.

Schemat działania

DANE OD KLIENTA
 
NASZE DZIAŁANIA
 
Przetwarzanie
Analiza
Wyniki
Dane trenerów
i pracowników,
Dane biur i centrów
szkoleniowych
Cykliczny import danych
z systemu zewnętrznego
do relacyjnej bazy danych
Zarządzanie szkoleniami,
Wykresy Gantta,
Kalendarze szkoleń,
Powiadomienia e-mail,
Zarządzanie testami,
System ankiet,
Zarządzanie administratorami,
pracownikami i trenerami,
Zarządzanie biurami
i centrami szkoleniowymi
Eksport do formatu iCal,
Generator dokumentów
i dyplomów,
Panel pracownika,
Panel trenera