Olsztyn.eu
System zarządzania treścią Typo3 okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem w zakresie budowy dużego systemu portalowego. Skonfigurowaliśmy go do obsługi sześciu niezależnych domen, a rozbudowane możliwości grupowania praw użytkowników pozwoliły na przydzielenie poszczególnych działów i zadań różnym pracownikom urzędu. Dzięki temu portal może być aktualizowany jednocześnie przez wielu redaktorów. Wbudowane narzędzia edycyjne pozwalają na wygodne zarządzanie treścią portalu bez udziału pracowników IT, którzy mają teraz więcej czasu na wykonywanie zadań dla nich strategicznych.

Działanie systemu

System możemy podzielić na standardowe moduły systemu zarządzania treścią CMS TYPO3 takie jak:

 • - zarządzanie treścią podstron,
 • - moduł aktualności,
 • - wyszukiwarka treści,
 • - newsletter,
 • - galeria.

 

oraz moduły, które zostały napisane lub dostosowane przez nas:

 • - moduł e-kartek,
 • - moduł pogody,
 • - moduł paska galerii,
 • - moduł giełdy podręczników,
 • - moduł wyszukiwarki jednostek oświatowych,
 • - moduł kalendarza imprez,
 • - moduł książki telefonicznej urzędu,
 • - moduł formularza kontaktowego,

 i inne.

System zarządzania zawartością pozwala na wypełnianie poszczególnych podstron serwisu treścią.Treść może być wprowadzana poprzez edytor RTE, umożliwiający redagującemu dowolne formatowanie tekstu. Do wyboru mamy wiele innych typów zawartości np. szeroką gamę multimediów, które możemy umieścić w treści czy dodatkowe rozszerzenia. Dodatkowo możemy określić ramy czasowe wyświetlania się konkretnych treści oraz zarządzać tłumaczeniami tekstów.

Moduł losowej grafiki w nagłówku

Na stronie zaimplementowano algorytm pozwalający na przypisanie szaty graficznej do poszczególnych części serwisu. Algorytm szuka szat graficznych przypisanych do danej strony i wyświetla jedną, losowo wybraną. Grafiki nie mają ograniczenia szerokości. Wraz z szerokością strony rośnie widoczny obszar obrazu, który jest przyklejony do prawej części strony. W trakcie tworzenia systemu, moduł ten zmieniał się. Nakładaliśmy różnego rodzaju grafiki na załadowane panoramy. Ostatecznie zostały tylko zaokrąglenia po prawej stronie.

Dodatkowo zaimplementowaliśmy osobny moduł wyświetlający odwiedzającemu specjalny banner przy pierwszej wizycie na stronie (oraz po pół godzinie od ostatniego wyświetlenia). Pozwala to na wyeksponowanie mniej ważnych informacji w widoczny sposób, lecz jeśli odwiedzający nie jest zainteresowany, nie zajmujemy już cennego miejsca w górnej części strony.

E-Kartki

Stworzyliśmy moduł pozwalający wysłać dowolnej osobie E-kartkę (elektroniczną pocztówkę). Użytkownikowi prezentowane są małe obrazki ze wzorami oraz menu pozwalające przeglądać kartki według kategorii. Po kliknięciu na wzór pokazywany jest formularz z większą wersją wzoru oraz polami graficznie przypominającymi tylną stronę kartki pocztowej. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza odbiorca dostaje email z adresem do obejrzenia kartki, a nadawca potwierdzenie wysłania wiadomości.

Administrowanie kartkami polega na dodawaniu nowego obrazka za pomocą standardowego interfejsu Typo3 Możliwe jest też obejrzenie listy wysłanych kartek, na której widoczne są także kartki nieobejrzane.

Pogoda

Stworzyliśmy moduł prognozy pogody dla Olsztyna wykorzystujący dane dostarczane przez MeteoGroup.pl.

Dane dostarczane są jako xml, stworzyliśmy własną grafikę prezentującą stan pogody.

Moduł nie wymaga żadnej administracji, dane pobierane są całkowicie automatycznie.

Pasek galerii

Prosty pasek stworzony w technologii flash przewijający listę najnowszych zdjęć z galerii. Po najechaniu myszką na strzałkę w bok, zdjęcia się przesuwają. Wtyczka nie wymaga administracji, pobiera dane z galerii przypisanej do domeny i można ją umieścić na dowolnej stronie.

Dodatkowo umieściliśmy w dziale samorządu pasek z logami partnerów i ważnych dla miasta firm. Po najechaniu myszką animacja płynnie zmienia prędkość, można ją na chwilę zatrzymać ustawiając myszkę na środku paska lub cofać ustawiając po lewej stronie paska. Gdy wskaźnik myszy opuści pasek, animacja płynnie wraca do zwykłego powolnego przewijania. Nad każdym logo pokazuje się nazwa partnera, a kliknięcie na dowolnym logo powoduje otwarcie jego strony w nowym oknie.

Giełda podręczników

Moduł pozwalający internautom ogłaszać chęć sprzedaży używanych podręczników. Moduł posiada wyszukiwarkę. W polu "cena" użytkownicy mogą wpisywać także dane tekstowe, na przykład "20zł, do negocjacji". Jest to celowy zabieg aby uprościć korzystanie z modułu pozostawiając użytkownikom dużą swobodę przy wymianie książek.

Wyszukiwarka jednostek oświatowych

Stworzyliśmy moduł pozwalający wyszukiwać jednostki oświatowe w Olsztynie.
Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie szkół nie tylko na podstawie danych takich jak nazwa, adres, ale dodatkowo według okręgów do których należy dany adres. Okręgi wyznaczane są na podstawie ulic wprowadzonych w części administracyjnej korzystając z listy ulic Olsztyna otrzymanej z Urzędu Miasta. Moduł pozwala na zaznaczanie poszczególnych ulic jak również poszczególnych numerów na danej ulicy.
Wyszukane szkoły można obejrzeć na liście lub na mapie wraz z zaznaczonymi okręgami tych szkół.
Część administracyjna pozwala na wprowadzenie i przeglądanie wszystkich jednostek oświatowych oraz danych typu kategorie, jednostki prowadzące, dyrektorzy... oraz na zaznaczanie na mapie dokładnego położenia oraz obszaru podlegającego danej jednostce. Należy też zaznaczyć jakie ulice i numery odpowiadają danemu okręgowi, niestety nie jest możliwe automatyczne wyznaczenie tej informacji na podstawie zaznaczonego na mapie obszaru.
Lista ulic i numerów automatycznie konsoliduje wybrane numery ulic w zakresy, lub jeśli zaznaczone są wszystkie numery albo żaden, dodaje całą ulicę do pola z wybranymi adresami. Pozwala to na skrócenie listy i łatwiejszą identyfikację wybranych zakresów.

Kalendarium Imprez

Stworzyliśmy kalendarz pozwalający wprowadzać wydarzenia dotyczące Olsztyna. Moduł posiada przycisk pozwalający prenumerować wydarzania za pomocą przeglądarek RSS, pokazując na liście wydarzenia, które odbędą się w najbliższym czasie. Dzięki przyciskom nawigacji można obejrzeć w jakie dni wybranych miesięcy odbywają się imprezy. Najechanie myszką na wybrany dzień pokazuje jakie kategorie imprez odbywają się danego dnia, a kliknięcie powoduje przejście do strony z listą wydarzeń na dany dzień.

Administracja wydarzeniami wykorzystuje standardowy interfejs Typo3 pozwalający dodawać wydarzenia i kategorie. Każde wydarzenie ma opis, miejsce i godzinę o której się odbywa, dodatkowo można określić widoczność danego wydarzenia, na przykład aby znikło kilka dni po wydarzeniu lub pojawiło się dopiero kilka dni przed nim.

Książka telefoniczna urzędu

Jest to moduł zawierający informacje kontaktowe do wszystkich pracowników Urzędu Miasta Olsztyn. Pozwala na wyszukiwanie według wydziału, zajmowanego stanowiska oraz imienia i nazwiska.
Administracja odbywa się za pomocą standardowego interfejsu typo3.

Polecane linki

Na dole każdej strony znajduje się lista linków polecana dla danego działu, podzielona na różne kategorie. Pozwala to internautom zapoznać się z najważniejszymi podstronami. Lista ta może być ustawiana dla każdego działu osobno poprzez prosty interfejs typo3. Dodatkowo w każdym języku lista polecanych linków może być inna aby na przykład lepiej dopasować ją do potrzeb turystów, lub zwrócić uwagę zagranicznych gości na najważniejsze dla nich informacje.

Prezentacja podstrony w rozwijalnym bannerze

Moduł ten pozwala na wybranie jednej podstrony w celu zwiększenia jej ekspozycji. Wybrana podstrona wyświetlana jest na początku jako banner (pokazując tylko górną część treści), a po kliknięciu rozwija się nakładając się na bieżącą stronę. W tej rozwijalnej ramce pokazywana jest tylko główna treść podstrony bez bocznych kolumn i dodatkowych funkcji. Pozwala to internautom obejrzeć podstronę bez opuszczania bieżącej.

Ewolucja szaty graficznej

Podczas realizacji projektu proponowaliśmy szereg wersji wyglądu serwisu: od grafik różniących się kolorystyką, układem elementów i ich szczegółami, stron o stałych szerokościach po strony automatycznie rozszerzające się. Urząd miasta prężnie analizował propozycje i zwracał uwagi. Wynikiem końcowym jest obecny wygląd strony. układ dla wszystkich sześciu domen praktycznie się nie różni. Jedynym szczegółem indywidualnym jest dobór koloru bazowego.

Poniżej grafiki poszczególnych domen.

 

Niektóre z wcześniejszych propozycji: