Rekrutacja w firmie NETTOM odbywa się w 3ech etapach :

1. filtrowanie zgłoszeń rekrutacyjnych i wybór spełniających wymagania formalne

2. spotkania rekrutacyjne

3. testy wstępne

4. zatrudnienie na umowę na czas określony

5. zatrudnienie na czas nieokreślony zamyka proces rekrutacji.