Audyty Projektów Informatycznych

Przeprowadzamy profesjonalne audyty:

  • projektów Informatycznych przed, w trakcie i po wdrożeniu,
  • planów projektu- wskazanie słabych punktów w opracowanej koncepcji, identyfikacja ryzyk, weryfikacja ujętych kosztów,
  • legalności oprogramowania- weryfikacja stanu faktycznego z polityką bezpieczeństwa firmy,
  • bezpieczeństwa danych osobowych

Audyty obejmują m.in.:

  • Testy,
  • Weryfikację zgodności z dokumentacją,
  • Weryfikacja zgodności z ogólnie panującymi normami informatycznymi,
  • Weryfikację zgodności z prowadzoną polityką bezpieczeństwa danych osobowych,
  • Identyfikację zagrożeń i analizę ryzyka dla wdrożonych systemów informatycznych.