Skip to main content

Przedszkole Miejskie w Barczewie


 

Klient:
Przedszkole Miejskie w Barczewie

 

Cele projektu:

 • ułatwienie komunikacji pomiędzy Przedszkolem, a rodzicami; 
 • usprawnienie wyliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu;
 • usprawnione dokonywanie opłat za przedszkole;
 • łatwiejsze wyliczanie czasu pracy pracowników;
 • ulepszenie harmonogramów pracy pracowników.


Efekty:

 • ułatwione zarządzanie Przedszkolem;
 • szybsza i bardziej przejrzysta komunikacja między Przedszkolem, a rodzicami;
 • serwis w pełni dostosowany dla korzystania przez osoby niepełnosprawne.

 

 


GŁÓWNE CECHY SYSTEMU:

Elektroniczny system obiegu dokumentów:

 • pozwala na rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • pozwala na wprowadzenie nazwy sprawy – nadanie jej daty, godziny oraz wprowadzenia jej statusu (załatwione/w trakcie);
 • pozwala na komunikację wewnątrz przedszkola w czasie rzeczywistym między jego pracownikami;
 • automatyczna archiwizacja baz danych w postaci plików;
 • prowadzenie rejestrów planów pracy , zastępstw;
 • prowadzenie rejestrów dodatkowych, tj. skargi, wnioski;
 • możliwość definiowania zadań/poleceń oraz możliwość przekazywania ich wykonania poszczególnym pracownikom;
 • możliwość generowania standardowych odpowiedzi na pisma wychodzące na podstawie wzorów znajdujących się w systemie;
 • prowadzenie terminarzy dla pracowników przedszkola;
 • współpracuje z Platformą e-usług.

 
System e-usług, dzięki któremu rodzice po nieodpłatnym zalogowaniu, mają dostęp do:

 • e-ogłoszenia,  bieżące  informacjie na temat przedszkola, uroczystości i zbliżających się wydarzeń;
 • e-informacje,  jadłospis, grafik zajęć dodatkowych;
 • e-zebrania, mailing o planowanych zebraniach z rodzicami, możliwość  zaznaczenia informacji zwrotnej o swojej obecności, bądź tez nie obecności na tym spotkaniu;
 • e-kontakt, komunikacja z dyrekcją i wychowawcami danej  grupy- rodzic zostaje poinformowany poprzez potwierdzenie dostarczenia maila; 
 • e-obecności,  frekwencja z jednoczesnym monitorowaniem ilości dni opuszczonych przez dziecko w danym miesiącu;
 • e-należności,  kontrolowanie należności  związanych z obecnością w przedszkolu i wyżywieniem , możliwość wydrukowania blankietu opłat za przedszkole.


Czytnik kart, główne cechy:

 • dzięki czytnikom kart magnetycznych – jest automatyczna ewidencja czasu pracy i pobytu pracowników i dzieci;
 • ewidencjonowanie czasu pobytu dzieci w przedszkolu, pozwala na szybkie wyliczanie opłata za przedszkole;
 • nauczyciele w grupach posiadają informacje o ilości dzieci obecnych;
 • kuchnia posiada informacje o ilości posiłków, jakie należy przygotować;
 • księgowość posiada informacje konieczne do obliczenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników , odnotowanie przyjścia i wyjścia, ale również wyjść i powrotów służbowych.

 

 

 • ID:
 • 2196
 • Data realizacji :
 • 16/06/2015
 • Kategorie:
 • Dynamiczny serwis internetowy |
 • Branże:
 • Administracja publiczna |
Wyślij zapytanie lub
zadzwoń: 89 613 33 32

Wypełnij wymagane pola!

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!