Skip to main content

E-usługi w Gminie Jeziorany


 

KLIENT:

 

Urząd Miasta w Jezioranach

 

 

 

CELE PROJEKTU:

 

 

 

 • informatyzacja Urzędu,
 • przyspieszenie obsługi Interesantów,
 • ułatwienie Interesantom dostępu do Urzędu,
 • optymalizacja procesów wewnętrznych,
 • minimalizacja kosztów obsługi spraw

 


System Obiegu Dokumentów

 

System obiegu dokumentów to bezpieczny i intuicyjny system do zarządzania obiegiem dokumentów w Organizacji. Poprzez rozbudowany system uprawnień pozwala na wielopoziomowe oraz szybkie korzystanie z zasobów Organizacji.

 

 

 

GŁÓWNE CECHY APLIKACJI:

 

 

 

 • szybka wymiana informacji i dokumentów w Organizacji,
 • pełna automatyzacja procesów związanych z korespondencją przychodzącą i wychodzącą,
 • możliwość tworzenia nowych wzorów dokumentów, które po zapisie będą ogólnodostępnymi wzorami,
 • stały dostęp do zasobów archiwalnych Organizacji,
 • integracja z innymi systemami informatycznymi posiadanymi w Organizacji,
 • integracja z ePUAP.

 

Więcej : http://www.nettom.com/pl/realizacje/pr/sod.html

 

 

 

e-Konsultacje

 

Portal e-Konsultacje jest odpowiedzią na nowe podejście władz samorządowych, które to do podejmowania decyzji włączają wszystkie zainteresowane strony.

 

 

 

GŁÓWNE CECHY APLIKACJI:

 

 

 

 • informowanie o planach oraz tematach konsultacji społecznych,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych,
 • ułatwienie mieszkańcom oraz organizacjom pozarządowym wyrażania swoich poglądów i indywidualnych opinii na tematy podjęte podczas konsultacji,
 • możliwość bieżącego poznawania śledzenia opinii towarzyszącym konsultacjom społecznym,
 • udostępnianie dokumentów dotyczących konsultacji społecznych,
 • prezentowanie wyników, wniosków,
 • podsumowanie procedury konsultacji społecznych.

 

 

 

e-Deklaracje

 

System składania e-deklaracji to platforma pozwalająca na komunikację mieszkańców z urzędami w celu złożenia deklaracji i wniosków online.

 

 

 

GŁÓWNE CECHY APLIKACJI:

 

 

 

 • dostęp tylko dla osób zalogowanych przez szyfrowane połączenie,
 • pełna weryfikacja użytkowników przez administratora,
 • dowolna ilość składanych wniosków, deklaracji podczas wypełnienia formularzy on-line,
 • autouzupełnianie formularzy oraz kopiowanie danych z wypełnionych już formularzy,
 • generowanie wydruków deklaracji i wniosków w postaci plików PDF zgodnych z dokumentami urzędowymi,
 • komunikacja urzędników oraz mieszkańców w sprawie wysłanych wniosków,
 • statusy złożonych wniosków.

 

 

 

e-Zwiedzanie

 

Moduł prezentacji zabytków, widoków, ciekawych miejsc w obrębie gminy w postaci mapy połączonej z panoramami 360.

 

 

 

GŁÓWNE CECHY APLIKACJI:

 

 

 

 • system oparty o mapy Google,
 • panoramy 360,
 • łatwa nawigacja pomiędzy punktami

 

 

 

e-Podatki / e-Odpady

 

e-Podatki i e-Odpady to kompleksowa platforma do zarządzania podatkami oraz opłatami za odpady komunalne między mieszkańcami, a Urzędem.

 

 

 

GŁÓWNE CECHY APLIKACJI:

 

 

 

 • podgląd zaległych, opłaconych i należnych podatków oraz opłat za odpady,
 • podział na różne typy podatków np. nieruchomości, gruntu, leśny itp.,
 • możliwość płatności online,
 • dostępny tylko dla osób zalogowanych poprzez szyfrowane połączenie,
 • konta w pełni weryfikowane przez administratora platformy,
 • zarządzanie mieszkańcami oraz historią wpłat,
 • import danych podatkowych, opłat za odpady z zewnętrznych systemów.

 

 

 

e-Rada

 

System stanowi pełną obsługę oraz archiwizację danych związanych z działaniami statutowymi jednostek administracji samorządowej.

 

E-Rada to szybkie i bezpieczne narzędzie, za pomocą którego można uzyskać dostęp do informacji oraz dokumentów stanowiących codzienność pracy Rady (Miasta, Gminy, Powiatu czy Sejmiku).

System ułatwia i wspomaga pracę Radnych poprzez łatwy i intuicyjny sposób dostępu oraz przetwarzania niezbędnych dokumentów.

 

 

 

GŁÓWNE CECHY APLIKACJI:

 

 

 

 • sporządzanie, przesyłanie rocznego planu pracy Rady,
 • ustalanie porządku obrad Rady, Komisji,
 • tworzenie i przesyłanie oraz archiwizacja protokołów z poszczególnych posiedzeń, czy sesji,
 • rejestrowanie aktów prawa miejscowego, zapytań, interpelacji czy wniosków,
 • tworzenie oraz przechowywanie wszelkich rejestrów i statystyk,
 • dostępny przez przeglądarki internetowe,
 • technologia chmury - instalowany na zwykłych serwerach, takich samych jak do obsługi stron internetowych,
 • możliwość instalacji zarówno na serwerach ogólnodostępnych, komercyjnych (kei.pl, home.pl) jak i w urzędzie,
 • łatwy w obsłudze,
 • możliwość łatwej rozbudowy systemu,
 • możliwość uzupełnienia systemu o moduły kontroli dostępu już istniejące w urzędzie.

 

 

 

e-Przedsiębiorca

 

e-Przedsiębiorca to platforma będąca rozbudowanym katalogiem firm, funkcjonujących w obrębie Gminy, Powiatu bądź innej jednostki terytorialnej, umożliwiająca komunikację pomiędzy przedsiębiorcami a Urzędem. Prowadzenie dialogu jest możliwe dzięki narzędziom wdrożonym w systemie.

 

 

 

GŁÓWNE CECHY APLIKACJI:

 

 

 

 • wewnętrzny komunikator (chat) sprzyja łatwemu i przede wszystkim szybkiemu kontaktowaniu się przedsiębiorcom, korzystającym z systemu, pomiędzy sobą, a także rozmowom z pracownikami Urzędu,
 • moduł elektronicznego obiegu dokumentów umożliwia przesłanie wniosku, podania, zapytania do Urzędu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego – cała korespondencja w ramach zgłoszenia odbywa się za pośrednictwem systemu, dzięki czemu historia danego przypadku jest dostępna dla każdej uprawnionej osoby i w łatwy sposób można ją prześledzić,
 • wyszukiwarka firm,
 • strony-wizytówki dla firm tworzących swoje profile w systemie,
 • system weryfikacji i akceptacji treści wprowadzanych przez przedsiębiorców,
 • moduł aktualności

 

 

 

e-Szkoła

 

Jest to kompleksowy systemem do zarządzania działaniem szkoły lub placówki edukacyjne o dowolnym rozmiarze. Za jego pomocą można równie łatwo kierować pojedynczą szkołą, jak również całą siecią filii. Jest w pełni internetowy, bezpieczny i intuicyjny w obsłudze, pozwala w prosty sposób kontrolować działalność szkoły z dowolnego komputera i miejsca na świecie.

 

 

 

GŁÓWNE CECHY APLIKACJI:

 

 

 

 • zarządzanie zajęciami,
 • zarządzanie kadrą,
 • zarządzanie uczniami,
 • zarządzanie opłatami,
 • zarządzanie salami,
 • moduł wspomagający układanie planu zajęć,
 • kontrola zastępstw i nieobecności,
 • raportowanie,
 • panele nauczycieli oraz studentów,
 • wbudowane narzędzie do kontroli płatności, rabatowania, fakturowania oraz wystawiania rachunków.

 

 

 

 

 • ID:
 • 2139
 • Data realizacji :
 • 18/07/2014
 • Kategorie:
 • Intranet |
 • Formularze |
 • Płatność elektroniczna |
 • Dynamiczny serwis internetowy |
 • Strona firmowa |
 • Branże:
 • Polityka |
 • Nauka |
 • Sztuka |
 • Turystyka |
 • Administracja publiczna |
Wyślij zapytanie lub
zadzwoń: 89 613 33 32

Wypełnij wymagane pola!

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!