Stomil Cup Film Dokument

Wersja filmu dokończona - szacunek dla StomilCup, dziękujemy i polecamy się na przyszłość.