Mikroprzedsiębiorstwo Roku 2010

Mikroprzedsiębiorstwo roku 2010Firma NETTOM została zgłoszona do konkursu Mikroprzedsiębiorstwo Roku 2010 organizowanego przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Do konkursu zostaliśmy zgłoszeni przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie.

Certyfikat uczestnictwa