Skip to main content

English version of guide

Aplikacja „7 cudów Mazur” pozwala na mapie regionu oznaczyć własne cudowne miejsca, przeglądać ciekawe zakątki Mazur dodane przez innych użytkowników, a nawet wyznaczyć odległość i pomóc zaplanować wycieczkę.

Aplikacja jest częścią kampanii „7 cudów Mazur”.

Okno główne aplikacji

Dodaj swoje 7 cudów Mazur – umożliwia dodanie do 7 własnych cudów (miejsc) na mapie Mazur.

Dodaj moją lokalizację – pozwala dodać swoje aktualne położenie jako jeden z cudów Mazur.

Mapa z punktami – wyświetla mapę Mazur z wszystkimi dodanymi do tej pory miejscami.

Odległość od punktów – daje możliwość zmierzenia odległości do wybranego cudu Mazur od swojego aktualnego położenia.

Widok „Dodaj swoje 7 cudów Mazur”

Tutaj użytkownik ma możliwość dodania do 7 własnych cudów Mazur. Za pomocą przycisku Wybierz lokalizację można na mapie Mazur zaznaczyć wybrane miejsce. Jeśli w pobliżu znajdą się punkty dodane przez innych użytkowników, zostaną wyświetlone 3 najbliżej położone miejsca. Użytkownik może wybrać jedno spośród nich lub dodać nowy, własny punkt. Swój wybór można uzupełnić o stosowną nazwę i opis oraz własne zdjęcie.

Dalej, użytkownik może za pomocą przycisku Kolejny punkt przejść do dodawania następnego miejsca lub używając przycisku Finalizuj zatwierdzić wszystkie dodane punkty.

Widok „Dodaj moją lokalizację”

Za pomocą GPS, na mapie zostaje oznaczone aktualne położenie Użytkownika. Następnie istnieje możliwość dodania stosownej nazwy, opisu oraz dołączenie własnego zdjęcia. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, aktualna lokalizacja zostanie dodana do mapy Mazur.

Widok „Mapa z punktami”

Użytkownik ma możliwość wyświetlenia na mapie Mazur wszystkich aktualnie dodanych punktów (przez wszystkich użytkowników). Ma możliwość zaznaczenia dowolnego z nich, a następnie obejrzenia szczegółowych informacji o wybranym miejscu.

Widok „Odległość od punktów”

Za pomocą GPS, na mapie zostaje oznaczone aktualne położenie Użytkownika (czerwona pinezka) oraz wszystkie punkty dodane przez innych użytkowników (niebieskie pinezki). Zaznaczenie dowolnego miejsca powoduje wyświetlenie aktualnej odległości Użytkownika od niego. Ponadto istnieje możliwość wyświetlenie szczegółowych informacji i danym miejscu.

Wyślij zapytanie lub
zadzwoń: 89 613 33 32

Wypełnij wymagane pola!

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!