Zakończenie pierwszego etapu Szkoły Młodych Przedsiębiorców w V Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie