Wygrany przetarg

12 lutego wygraliśmy przetarg na utworzenie i administrowanie profesjonalnym ...

12 lutego wygraliśmy przetarg na utworzenie i administrowanie profesjonalnym serwisem internetowym w ramach projektu „ Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej”. Start serwisu już na początku marca !