PRAKTYKI: AKTUALIZACJA 19 maja 2014

W związku z dużym zainteresowaniem praktykami w NETTOM stworzyliśmy dodatkowe stanowiska.

Na dzień dzisiejszy pozostały: 3 miejsca od 28 lipca oraz 4 od 25 sierpnia.

Na zgłoszenia czekamy do początku czerwca, decyduje termin zgłoszenia oraz numer na liście rankingowej.