Bo najlepszy klient...

... to klient z polecenia!