Zajęcia z przedsiębiorczości w ramach projektu "Szkoła Młodych Przedsiębiorców"