Podsumowanie roku 2011 w naszej firmie

Wraz z początkiem stycznia podsumowaliśmy swoją działalność w 2011 roku. Grupowaliśmy, analizowaliśmy, wyciągaliśmy wnioski. Uzyskane ostatecznie informacje zebraliśmy w formie infografiki. Zapraszamy do zapoznania się z - mamy nadzieję - ciekawymi danymi.