Kolejne zadanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego