NETTOM kolejny raz członkiem Francusko-Polskiej Izby Przemysłowej